ovaj mesec je za mene bio naročito turbulentan

različiti zadaci koje smo dobijali iz ovog predmeta naterali su me da razmišljam o mnogim stvarima i da svoja razmišljanja predstavim na različite načine koji mi nisu bili bliski

ipak, u ovom mesecu sam osetio da sam dosta napredovao i u ličnom i u akademskom smislu

velikim delom zahvaljujući ovom predmetu

ovaj mesec je obeležila promena